Prototyp / objekt bývalé káznice, Brno, 2016 / 3. ročník