Okáč poháňkový / Coenonympha pamphilus / Kamenný vrch, 2013