Křižák skvostný – samička / Aculepeira ceropegia / Kamenný vrch, 2014