Plamatka lesní / Arianta arbustorum / Černovický hájek, 2013