Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2023

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2021

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka obecná / Sympetrum vulgatum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2021

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2022

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2022

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2022

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2021

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2020

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2021

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2021