Kudlanka nábožná – samička / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2013