Bělásek rezedkový / Pontia daplidice / Nosislav, 2013